Disclaimer

Een disclaimer is altijd zo serieus, maar eigenlijk kom ik er gewoon niet onderuit. Als je geen zin hebt om dit allemaal te lezen, weet dan gewoon dat het niet de bedoeling is mijn materiaal te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder mijn toestemming. Maar dat snapt denk ik iedereen. Als je met me wilt samenwerken of een vraag hebt, kun je me bereiken via jarno@pixrx.nl

1. ALGEMEEN

1.1 Algemeen

PIXRX Photography en Jarno Bonhof Fotografie (hierna benoemd als: PIXRX) verleent u hierbij toegang tot www.pixrx.nl (de website), en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door PIXRX en derden zijn aangeleverd. PIXRX behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van PIXRX.

2. RECHT EN EIGENDOM

2.1 Copyright en auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij PIXRX en Jarno Bonhof (vanaf nu te noemen: PIXRX). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PIXRX, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: jarno@pixrx.nl

 2.2 Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto’s, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren PIXRX of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van PIXRX de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

3. GEGEVENS

3.1 Persoonsgegevens

PIXRX verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker PIXRX toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering en klantenbeheer. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

3.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

PIXRX kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de PIXRX website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

3.3 Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

4. INFORMATIE OP DE WEBSITE

4.1 Algemene informatie

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. PIXRX staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. PIXRX is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. PIXRX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

4.2 Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. PIXRX heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door PIXRX houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

5. VERBODEN

5.1 Niet toegestaan gebruik van de website.

U verbindt zich er o.m. toe: de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan PIXRX te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.